Talarpresentation LTG-17: Nenad Pavlovic och Ingemar Andreasson