Talarpresentation LTG-24: Jonas Schubert Erlandsson