Presentationer från Lean Tribe Gathering 27 i Göteborg 21/4