LTG-8 Stockholm Talarpresentation: Liv Gingnell och Evelina Ericsson