Ny svensk bok om chefs- och ledningsutveckling: For Full Potential